Politika otkazivanja

Registracijom za školu statistike, kurs ili radionicu koju organizuje Centar za istraživanja prihvatate sledeću politiku otkazivanja obuke kao i naše opšte uslove i odredbe i politiku privatnosti, bez obzira da li je takva registracija izvršena putem veb stranice ili putem e-pošte, telefona ili na bilo koji drugi način.

 1. Možete otkazati rezervaciju za edukaciju u bilo kojem trenutku.
 • Ako otkažete više od 90 kalendarskih dana pre treninga, ceo iznos će biti vraćen
 • Ako otkažete  60 kalendarskih dana pre treninga, biće Vam vraćeno 50 % iznosa
 • Ako otkažete manje od 60 kalendarskih dana pre događaja, povrat novca neće biti moguć
 1. Nijedna rezervacija za obuku neće biti konačna i potvrđena dok se ceo iznos ne plati ili uplati prva rate ukoliko je tako predviđeno kursom.
 • Ukoliko želite da otkažete učestvovanje na Školi Statistike, otkazivanje mora biti upućeno pismeno putem emaila
 • Čak iako ste nazvali i otkazali putem telefona, molimo Vas da odustanak od edukacije  potvrdite i na naš zvaničan email info@centarzaistrazivanja.com
 1. Centar za istraživanja zadržava pravo da otkaže kurseve, promeni lokaciju kursa, promeni instruktore ili promeni sadržaj kursa. U slučaju da kurs mora biti otkazan ili lokacija kursa promenjena, registranti će biti obavešteni 30 dana pre početka kursa.
 2. U slučaju da Centar za istraživanja otkaže kurs, ceo iznos će Vam biti vraćen.
 3. Nemojte kupovati nepovratne autobuske, avionske karte više od 21 dan pre kursa. Ako kurs zahteva otkazivanje ili promenu lokacije Centar za istraživanja nije odgovoran za autobuske, avionske karte koje se ne mogu vratiti, niti bilo koje druge troškove koji proizilaze direktno ili indirektno iz takve promene.
 4. Dozvoljena je jedna zamena po registrantu tokom celog kursa, ukoliko niste u mogućnosti pohađati isti za koji ste se prijavili. Dnevne zamene nisu dozvoljene. Centar za istraživanja mora biti obavešten putem e-maila info@centarzaistrazivanja.com  pre prvog dana kursa kada će doći do zamene.
 5. Centar ce dozvoliti da se uplaćena kotizacija iskoristi za drugi kurs ili školu Centra. Ovaj zahtev mora biti podnet u pisanom obliku, uz odobrenje Centra, i može se koristiti u periodu koji nije duži od 6 meseci od prvobitne registracije kursa, radionice odnosno bilo kojeg vida edukacije u Centru za istraživanja.