STATISTIKA U R PROGRAMU

Od 15. Jula prijave
Dobrodošli u školu statistike

STATISTIKA u R PROGRAMU

Letnjaj škola
Dobrodošli u školu statistike
``Torture numbers and they will confess to anything``

STATISTIKA U R PROGRAMU

Škola statistike Vam pruža mogućnost da na zanimljiv i jednostavan način steknete znanja i neophodne veštine u analizi podataka i interpretaciji rezultata u skladu sa savremenim trendovima u statističkoj obradi podataka.

Image

Praktičan rad

Polaznici u našoj školi statistike stiču teorijska i praktična znanja radeći na stvarnim podacima. Kroz interaktivni pristup polaznici su ohrabreni da izlože i uporede svoje pristupe i prezentuju svoj istraživački rad.
Image

Sertifikat

Po završetku škole ekonometrije svi učesnici dobijaju sertifikat sa brojem časova koji su pohađali. Za dobijanje sertifikata je potrebno prisustvo na svim modulima.
Image

Istraživački Inkubator

Škola statistike olakšava uspostavljanje kontakata između istraživača i diskusiju bitnih pitanja iz oblasti statistike. Ohrabrujemo komunikaciju sa predavačima nakon završene škole statistike i učlanjenje u naš istraživački inkubator.
Image

Primena naučenog

Kako biste uspesno pohadjali školu statistike neophodno je da nam pošaljte Vaše podatke i CV, kao i da nam kažete šta očekujete od ovog kursa i kako ćete dalje primeniti stečeno znanje.
``Dve su vrste statistike: ona koju tražite i ona koju izmislite``

Omogućavanje efikasne evaluacije ekonomskih, socijalnih i medicinskih programa postaje sve važniji zahtev i javnih i privatnih institucija. Zimska škola statistike nastoji polaznicima pružiti potrebne alate kako teoretske tako i praktične, za ispravnu primenu mikroekonometrijskih metoda u statističkoj analizi podataka.

Program naše škole ekonometrije je razvijen tako da obuhvata standardne statističke metode kao što su regresija, poređenje grupa, itd. ali i naprednije ekonometrijske tehnike. Shodno tome, program škole statistike se menja i prilagođava svake godine. 

Svaki pojedinačna sesija škole statistike se sastoji od teorijskog dela (objašnjavaju se tehnike i njihove pretpostavke) i praktičnog dela (analiza i tumačenje podataka na primeru) tokom kojeg polaznici imaju priliku da primene naučene statističke tehnike.

Na kraju škole, očekujemo da će polaznici uspešno savladiti sve statističke tehnike navedene u programu naše škole statistike. Pored toga, polaznici će kako bi dobili sertifikat o pohađanju  škole statistike imati priliku da urade samostalno istraživanje i prezentuju ga.  Nakon završetka naše škole polaznici su osposobljeni da samostalno  analiziraju podatke primenom naučenih statistčkih tehnika.

1k Izdatih sertifikata

SPSS

Teme škole statistike

Image

Višestruka linearna regresija

Višestruka linearna regresija je statistička tehnika koja se najčešće koristi za ispitivanje veze između jedne zavisne varijable i više nezavisnih varijabli, pri čemu zavisna varijabla mora da bude kvantitativna, intervalna ili racio varijabla, dok nezavisne varijable mogu da budu, intervalne, racio ili kategorijske varijable.
Image

Medijacija i moderacija

Moderacija se koristi da se proveri da li treća varijabla (moderator) utiče na jačinu i smer veze između zavisne i nezavisne varijable. Medijacija se koristi da se ispita povezanost jedne varijable s drugom kada odnos između njih određuje treća varijabla (medijator). Odnos između dve varijable se ostvaruje sw delimično ili potpuno zahvaljujući medijatoru.
Image

Logistička regresija

Logistička regresija se koristi kada imamo jednu zavisnu kategorijsku varijablu i jednu ili više nezavisnih kategorijskih, intervalnih ili racio varijabli.
Image

Faktorska analiza

Faktorska analiza je skup složenih statističkih metoda koje se koriste da bi se veliki broj varijabli smanjio na manji broj faktora.

CENA ŠKOLE STATISTIKE

etape

Statističko zaključivanje

Image
1

Izbor obeležja

Image
2

Određivanje uzorka

Image
3

Sređivanje dobijenih vrednosti uzorka

Image
4

Obrada podataka

Image
5

Tumačenje rezultata

Etički kodeks Centra za istraživanja

preporuke

Iskustva polaznika

Nadamo se da ćete i Vi biti jedan od naših polaznika
Next
Prev
image

Učešće na Prolećnoj školi statistike je bilo izvanredna odluka koju sam donela. Druženje je bilo divno. Upoznala sam ljude sa kojima i danas sarađujem na nekim prjektima. Znanje stečeno kroz primere je neprocenjivo, posebno što je jedan deo izdvojen za prezentaciju našeg istraživanja i sugestije predavača i polaznika. Bilo je divno biti deo prolećne škole statistike. Hvala Vam ne samo za stečeno znanje već i za divna poznanstva.

Sanja - Diplomirani Psiholog
image

Jesenja škola statistike je odlično organizovana. Odlična komunikacija sa organizatorom i predavačem, kao i sa polaznicima. Interaktivan pristup, mnogo zadataka, prezentacija istraživanja, itd. Sve pohvale. Vidimo se sledeće godine da se družimo i steknemo nova statistička znanja.

Marko - Doktorand Ekonomskog fakulteta
image

Sveobuhvatna i interaktivna predavanja, praktična i koncizna. Primeri za vežbu i prezentacija istraživanja omogućavaju primenu stečenog teorijskog znanja. Letnja škola statistike je usmerena na bitne stvari koje će se koristiti u istraživačkom radu. Odlična komunikacija i posvećenost polaznicima.

Stefan - Diplomirani Sociolog
image

Iako nisam bila sigurna da li je program za mene, bila sam deo grupe koji je imao sličan cilj kao i ja. Upoznala sam mnogo novih kolega iz branše. Odlična fokusiranost na najbitnije detalje i primere, odličan follow up nakon škole.

Sonja - HR menadžer
image

Moram da izrazim zadovoljstvo organizacije škole statistike. Odlični predavači, ljudi iz prakse. Stekla sam mnogo korisnih teorijskih i praktičnih znanja. Radujem se viđenju naredne godine. Preporuke.

Tanja - Marketing menadžer
image

Odlična škola za sve koji se bave istraživačkim radom. Mnoštvo primera, posvećenost svakom polazniku. Sjajno druženje sa polaznicima. Školica statistike mi je pomogla da se podsetim nekih osnovnih znanja iz statistike i da steknem nova znanja koja ču koristiti u svojim naučnim radovima.

Ivana - Istraživač-pripravnik

PRIJAVITE SE